Kasvattajakerhon ehdot ja säännöt

Kasvattajakerhon ehdot ja säännöt 

Mustin ja Mirrin Kasvattajakerhon jäsenen tulee olla:

1. Suomessa asuva ja (Suomessa) rekisteröitynyt kasvattaja (kennel tai kissala). Kasvattajalla tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymä kennelnimi koiria kasvatettaessa tai FIfen, Tican, CFAn tai WCFn hyväksymä kissalan nimi kissoja kasvatettaessa. Musti ja Mirri tarkastaa tietojen oikeellisuuden, ennen kuin hyväksyy liittymisen kasvattajakerhoon. Jäsenelle lähetetään hyväksymisestä ja etuuksien voimaantulosta ilmoitus.

  • Musti ja Mirri pidättää oikeuden rikkeettömyyden tarkistamiseen ja tarvittaessa erottaa kasvattajan Kasvattajakerhosta, mikäli kasvattaja syyllistyy väärien tietojen antamiseen tai toimii vastoin kerhon sääntöjä.

2. Mustin ja Mirrin kanta-asiakas

  • Kasvattajarekisteröinti liitetään kanta-asiakasnumeroon ja kanta-asiakaskortti toimii myös Kasvattajakerhon korttina. 
  • Kanta-asiakas on aina yksityinen henkilö, ei kennel tai kissala. Kasvattajakerhon edut ovat talouskohtaisia. Henkilöllisyys voidaan tarkistaa kassalla.

Muita ehtoja:

  • Kasvattaja-alennuksiin ei voi yhdistää muita alennuksia.
  • Kasvattaja voi kuulua samanaikaisesti muihinkin kasvattajakerhoihin.
  • Musti ja Mirri pidättää oikeuden lähettää kerhon jäsenille sähköpostitse tietoa Kasvattajakerhon kampanjoista ja ajankohtaisista uutisista. Jäsenrekisteriä ei luovuteta eteenpäin.
  • Musti ja Mirri pidättää oikeuden muuttaa kasvattajakerhon sisältöä ja ehtoja. Olennaisista muutoksista pyritään ilmoittamaan vähintään kuukautta etukäteen. Musti ja Mirri pyrkii kaikin kohtuullisesti käytettävissään olevin keinoin ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin, mutta ei ole vastuussa, jos tämä ei jostakin syystä onnistuisi.

Kerhon jäsenyystasot 

Peruskasvattaja

Kerhon peruskasvattaja-jäseneksi hyväksytään Suomessa asuva ja (Suomessa) rekisteröitynyt kasvattaja. Kasvattajakerhoon voi liittyä heti kasvattajanimen myöntämisen jälkeen, jolloin kasvattaja saa kuukausittain vaihtuvia kasvattajatarjouksia ja oikeuden osallistua kasvattajakerhon järjestämiin tapahtumiin.

Aktiivikasvattaja

Kasvattajajäsen siirtyy aktiivikasvattajaksi, kun hänelle syntyy pentue, joka rekisteröidään kasvattajajäsenen omalle kasvattajanimelle. Tällöin kasvattajakerhon täydet edut ja alennukset ruoista ja tarvikkeista aktivoituvat käyttöön. Jäseneksi hakeva kasvattaja, jolla on jo ennestään syntyneitä pentueita kahden edellisen kalenterivuoden aikana, hyväksytään suoraan Aktiivikasvattajaksi. Aktiivikasvattajan edut ovat voimassa kaksi vuotta edellisen pentueen syntymästä, kuitenkin kalenterivuoden loppuun, jonka jälkeen kasvattaja siirretään takaisin peruskasvattajaksi, mikäli hänelle ei synny uutta pentuetta kahden vuoden sisällä edellisestä. Tästä siirrosta ilmoitetaan kasvattajalle henkilökohtaisesti sähköpostitse. 

Siirto Peruskasvattajajäsenestä Aktiivijäseneksi tulee tehdä aina sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@mustijamirri.fi, sillä kasvattaja ei automaattisesti siirry Aktiivikasvattajaksi pentueen syntymän jälkeen. Ilmoituksen voi tehdä ennen pentueen rekisteröintiä. Ilmoita viestissäsi kanta-asiakasnumerosi, kasvattajatietosi ja viimeisimmän pentueen syntymäaika sekä pentueen vanhempien tiedot. Tiedot tarkistetaan ja siirrosta lähetetään vahvistus kasvattajalle sähköpostitse.

Back to top