Kaveri-kansikuvakilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Kampanjan järjestäjä on Musti ja Mirri Oy. Tämä kampanja tai mikään sen osista eivät ole Facebookin järjestämiä tai millään tavalla tukemia.

2. Kampanja-aika

Kampanja-aika on 14.-31.1.2019. Osallistumista ei hyväksytä ilmoitetun kampanja-ajan päättymiseen jälkeen.

3. Voittajien valinta ja palkinnot

Musti ja Mirri pidättää oikeuden valita voittajat. Jos voittaja kieltäytyy palkinnostaan, hänen sijalleen valitaan toinen osallistuja. Jos voittaja ei ilmoittaudu järjestäjälle 14 vuorokauden sisällä voiton ilmoittamisesta, arvonta tai valinta suoritetaan uudelleen kilpailun osallistujien kesken. Palkinnot ovat lemmikin studiokuvaukset Helsingissä, lemmikin kansikuva Mustin ja Mirrin kampanjakuvastossa vuonna 2019 sekä 50 euron lahjakortti Mustiin ja Mirriin.

4. Osallistumiskelpoisuuden rajoitus

Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Suomessa asuvat, täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Alaikäinen saa osallistua kilpailuun vain huoltajan luvalla. Mustin ja Mirrin henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun.

5. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä mahdollisesti annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja ei anneta eteenpäin kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin ilman asiakkaan lupaa. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

6. Kampanja-aineiston käsittely

Musti ja Mirri voi käyttää kampanjaan lähetettyjä kuvia ja tarinoita markkinoinnissaan sekä julkaista voittajan etunimen ja paikkakunnan hänen tavoittamisekseen. Voittajan lemmikin studiokuvia sekä lemmikin nimeä voidaan käyttää Musti Groupin markkinoinnissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

7. Järjestäjän vastuunrajoitus

Musti ja Mirri ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

8. Väärinkäytökset

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ynnä muut vastaavat väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

9. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Kaikki kampanjaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.