YK Global Compact

Musti ja Mirri liittyi YK:n Global Compact -aloitteeseen allekirjoittajana maaliskuussa 2013. Tuemme Global Compact -aloitteen kymmentä perusperiaatetta ja tuomme näitä arvoja esiin myös toiminnassamme.

Global Compact -aloitteen periaatteet perustuvat ja ovat täten sopusoinnussa seuraavien yleismaailmallisten periaatteiden kanssa:

 • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
 • ILO:n työelämän perusperiaatteita ja –oikeuksia koskeva julistus
 • YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus
 • YK:n korruption vastainen yleissopimus


Lisätietoa Global Compactista löydät täältä.

Sitoutuminen

Musti ja Mirri yrityksenä sekä sen henkilökunta ovat sitoutuneita noudattamaan Global Compact -aloitteen periaatteita kaikessa liiketoiminnassaan.

Mustin ja Mirrin tavarantoimittajat ovat allekirjoittaneet erillisen Code of Conductin, jonka mukaan ne sitoutuvat toimimaan Global Compact -aloitteen periaatteiden mukaisesti. Code of Conductiin ja aloitteeseen sitoutuneet brändien tavarantoimittajamme löydät täältä (tulossa).

Periaatteet

Global Compact –aloitteessa pyydetään yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Ihmisoikeudet

 • Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
 • Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

 • Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
 • Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
 • Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista. 
 • Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

 • Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
 • Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
 • Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

 

Korruption vastaisuus

 • Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

 

Lisätietoa periaatteista löydät täältä.

 

Raportointi

Global Compact -aloitteen allekirjoittajayhteisöjen on raportoitava edistymisestään vuosittaisella COP-raportilla. Musti ja Mirri tulee toimittamaan ensimmäisen COP-raporttinsa keväällä 2014.

Lisätietoja Mustin ja Mirrin raportoinnista ja sitoutumisesta löydät Mustin ja Mirrin osallistujatiedoista.