Musti ja Mirri Oy:n verkkopalvelun käyttöehdot

Tervetuloa Musti ja Mirri Oy:n (jäljempänä ”Musti ja Mirri”) verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”).

Luethan tarkemmat yksityiskohdat alta, tässä ovat käyttöehtojen pääkohdat: 

 

  • Sinulla on oikeus käyttää Mustin ja Mirrin Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.
  • Voit esimerkiksi selata Palvelua, jakaa Palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin siten kuin Palvelussa on mahdollistettu sekä tallentaa tai tulostaa Palvelun sisältöä omaa käyttöäsi varten. Palvelun käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
  • Voit tuottaa Palveluun omaa sisältöä muun muassa kirjoittamalla tuotearviointeja Palveluun.
  • Palveluun välittämäsi sisältö ei saa olla lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta taikka muutoin näiden käyttöehtojen vastaista.
  • Huolehdithan, ettei Palveluun välittämäsi sisältö loukkaa muiden oikeuksia. Jos esimerkiksi lataat Palveluun valokuvia, varmistathan, että valokuvaaja ja kuvassa tunnistettavasti näkyvä henkilö on antanut suostumuksen kuvan käyttöön.
  • Musti ja Mirri ei tarkasta ennakkoon Palveluun välittämääsi sisältöä, eikä vastaa siitä miltään osin. Musti ja Mirri pidättää kuitenkin oikeuden poistaa Palveluun välittämäsi sisältö tai muuttaa sisältöä.
  • Palvelussa hyödynnetään evästeitä muun muassa analytiikkatarkoituksiin ja Palvelun kehittämiseksi. Voimme käyttää evästeitä myös näyttääksemme sinulle joko Palvelussa tai Palvelun ulkopuolella sellaista sisältöä, joka todennäköisesti kiinnostavaa sinua.
  • Voit halutessasi estää evästeiden toiminnan tai poistaa niitä omia selainasetuksiasi muuttamalla. Huomaathan kuitenkin, ettei evästeiden estäminen vaikuta siihen, että sinulle näytetään jatkossakin verkkomainontaa, mutta se voi vaikuttaa haitallisesti joihinkin Palvelun toiminnallisuuksiin.

 

1.         Yleistä

2.         Palveluntarjoaja

3.         Henkilötietojen käsittely

4.         Evästeet

5.         Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

6.         Käyttäjän velvollisuudet Palvelussa

7.         Käyttäjän Palveluun tuottama sisältö

8.         Muutokset Palveluun

9.         Immateriaalioikeudet

10.      Linkit

11.      Vastuunrajoitukset

12.      Ylivoimainen este

13.      Ehtojen muutokset

14.      Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 

1.        Yleistä 
 

Näitä yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan käyttäjän toimiin Palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella käyttäjä käyttää Palvelua. Lisäksi Palvelun tiettyjä osioita tai toimintoja (esim. verkkokauppa) saattavat koskea erityiset ehdot tai Palvelussa erikseen annettavat ohjeet.

Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin voimassa olevat Ehdot, mahdolliset erityiset ehdot ja Palvelussa annettavat ohjeet sekä sitoutuvan noudattamaan niitä, kun käyttäjä käyttää Palvelua. Käyttäjä on velvollinen Palvelua käyttäessään myös noudattamaan kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä sekä hyvää tapaa.

2.        Palveluntarjoaja
 

Musti ja Mirri Oy (y-tunnus: 1083808-5)

Jännekatu 10

20760 Piispanristi

Puhelin: 0800 305 305 (ma-pe klo 9–19, la klo 10–14; puhelu on asiakkaalle ilmainen)

Sähköposti: asiakaspalvelu@mustijamirri.fi

3.        Henkilötietojen käsittely
 

 Musti ja Mirri voi kerätä Palvelun välityksellä henkilötietoja siten kuin näissä Ehdoissa, mahdollisissa erityisehdoissa tai Palvelussa muutoin on käyttäjää informoitu. Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla tavalla. Mikäli olet Mustin ja Mirrin asiakas tai kanta-asiakas, saat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Mustin ja Mirin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteesta.

4.        Evästeet
 

 Palvelussa hyödynnetään evästeitä tai muita vastaavia teknologioita, joiden avulla Musti ja Mirri pystyy keräämään Palvelun käyttämistä kuvaavia tietoja, kuten mittaamaan Palvelun kävijämääriä. Tietojen avulla Musti ja Mirri voi kehittää Palveluaan parantaakseen käyttäjien käyttökokemusta.

 Lisäksi Musti ja Mirri voi kerätä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla myös käyttäjän päätelaitteeseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, mitä selainta käyttäjä käyttää, mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut ja miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun. Tiedot mahdollistavat muun muassa käyttäjän Palvelua koskevien asetusten tallentamisen sekä käyttäjää todennäköisesti kiinnostavan mainonnan kohdentamisen käyttäjälle niin Palvelussa kuin Palvelun ulkopuolellakin (esim. uudelleenmarkkinointi).

 Käyttäjä voi omien selainasetustensa avulla hallinnoida evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista päätelaitteelleen ja myös estää evästeiden toiminnan kokonaan. Evästeiden käytön estäminen tai tallennettujen evästeiden poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen, kuten verkkokaupan ostoskoritoiminnon käyttämiseen tai jopa estää sen. Jos käyttäjä ei ole selainasetuksiaan muuttamalla estänyt evästeiden toimintaa, käyttäjän katsotaan hyväksyneen Palvelussa käytettävien evästeiden käytön.

5.        Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua
 

Musti ja Mirri myöntää käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Ehtojen, mahdollisten erityisehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden. Näissä Ehdoissa käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja henkilökohtainen oikeus, jonka Musti ja Mirri voi milloin tahansa peruuttaa. Mustilla ja Mirrillä on myös oikeus kieltää käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti. 

Rajoitetun käyttöoikeuden mukaisesti käyttäjä voi selata Palvelua sekä tulostaa tai muulla tavoin jäljentää tai tallentaa omalle päätelaitteelleen Palvelun sisällöstä kopion ainoastaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa kaikki Palvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

 Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palvelua tai sen sisältöä millään tavoin. Käyttäjä ei myöskään saa jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin, sellaisenaan tai muokattuna Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa, ellei näissä Ehdoissa tai Palveluissa ole annettu siihen nimenomaisesti lupaa (esim. Palvelun mahdollisesti sisältämät sosiaalisen median painikkeet, joiden avulla sisällön välittäminen sosiaalisen median palveluihin on nimenomaisesti mahdollistettu).

6.        Käyttäjän velvollisuudet Palvelussa
 

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (i) keskeyttääkseen tai yrittääkseen keskeyttää tai muutoin häiritäkseen tai yrittääkseen häiritä Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua millään tavoin, mukaan lukien virusten tai muiden Palvelun toimintaan vaikuttamaan pystyvien aineistojen tai ohjelmien sijoittaminen Palveluun; (ii) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen (iii) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen; (iv) sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; (v) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen; (vi) Mustin ja Mirrin edustajana esiintymiseen; tai (vii) muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

 Palvelu ja sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Mustilla ja Mirrillä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa Palvelua tai sen sisältöä, mukaan lukien Palvelussa kuvatut tuotteet tai hinnat, lisätä ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Mustilla ja Mirrillä on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä taikka keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan. Mikäli käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Mustilla ja Mirrillä on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

7.        Käyttäjän Palveluun tuottama sisältö
 

 Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta ja välittämättä Palveluun mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaa kolmansien oikeuksia taikka mainostaa oikeudettomasti ja ilman Mustin ja Mirrin etukäteistä suostumusta kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita.

 Käyttäjä vastaa Palveluun välittämästään sisällöstä, mukaan lukien siitä, että käyttäjällä on oikeus välittää sisältöä Palveluun ja myöntää siihen Mustille ja Mirrille näissä Ehdoissa tarkoitettu käyttöoikeus. Tarvittaessa käyttäjän tulee hankkia oikeudenhaltijan (esimerkiksi valokuvaajan) lupa ennen sisällön välittämistä Palveluun.  

 Käyttäjä myöntää Mustille ja Mirrille ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamattoman sekä peruuttamattoman oikeuden korvauksetta julkaista ja välittää käyttäjän tuottamaa sisältöä Palvelussa sekä missä tahansa muussa mediassa, mukaan lukien sisällön hyödyntäminen Mustin ja Mirrin tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinoinnissa.

 Musti ja Mirri ei tarkasta etukäteen käyttäjän Palveluun tuottamaa ja välittämää sisältöä eikä siten ole siitä miltään osin vastuussa. Mustilla ja Mirrillä on kuitenkin ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjälle milloin tahansa etu- tai jälkikäteen oikeus poistaa käyttäjän Palveluun välittämä sisältö, jonka Musti ja Mirri harkintansa perusteella katsoo olevan näiden Ehtojen vastainen tai muutoin Mustille ja Mirrille tai kolmansille osapuolille haitallinen tai vahingollinen, taikka muuttaa sisältöä harkintansa perusteella, esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Kuka tahansa voi ottamalla yhteyttä Mustiin ja Mirriin pyytää Palveluun välitettyä sisältöä poistettavaksi. Musti ja Mirri päättää tällaisen pyynnön noudattamisesta.

8.        Muutokset Palveluun
 

 Mustilla ja Mirrillä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa Palvelua tai sen sisältöä, kuten Palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä tai poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Lisäksi Mustilla ja Mirrillä on oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä taikka keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan.

9.        Immateriaalioikeudet
 

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tunnukset ja ohjelmistot ovat Mustin ja Mirrin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla immateriaalioikeuksilla.

Kaikki Palveluun ja sen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet ja tietokantaoikeudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Mustille ja Mirrille tai sen yhteistyökumppaneille. Musti ja Mirri ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

10.    Linkit
 

Internetin käyttäjät voivat sisällyttää ulkopuolisille sivustoille Palveluun johtavia linkkejä, jotka avautuvat käyttäjän painalluksesta edellyttäen, että tällainen linkitys ei linkin ulkoasun tai sen sijoituksen taikka muiden seikkojen vuoksi vaikuta haitallisesti Mustin ja Mirrin maineeseen tai luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävän sivuston ylläpitäjän tai sen tuotteiden tai palveluiden ja Mustin ja Mirrin välillä olisi jokin yhteys. Tällainen linkki ei saa sisältää Mustin ja Mirrin tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palvelu voi sisältää linkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Musti ja Mirri ei tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eivätkä ne ole millään lailla Mustin ja Mirrin hallinnassa. Musti ja Mirri ei siten vastaa linkitetyistä sivustoista tai niiden sisällöstä miltään osin, mukaan lukien sivustojen tietoturva. Käyttäjää kehotetaan huolellisesti tutustumaan linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ennen kuin käyttäjä linkkiä käyttämällä siirtyy pois Palvelusta.

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Palveluun eivät osoita mitään Mustin ja Mirrin ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

11.    Vastuunrajoitukset
 

Musti ja Mirri tarjoaa Palvelun ja sen sisällön käyttäjälle ”sellaisina kuin ne ovat”. Musti ja Mirri pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikeudettomasti ja häiriöittä, mutta ei anna mitään takuita siitä. Musti ja Mirri ei vastaa Palvelun sisällön tai Palvelussa välitettävien tietojen luotettavuudesta, oikeellisuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista taikka käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Musti ja Mirri ei voi myöskään taata Palvelun tai sen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa eikä siten vastaa siitä.

Musti ja Mirri ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Mustille ja Mirrille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa Mustin ja Mirrin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Käyttäjä vapauttaa Mustin ja Mirrin sekä kaikki sen työntekijät, johtajat ja muut sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten vaatimusten osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käytöstä.

12.    Ylivoimainen este
 

Musti ja Mirri ei vastaa sellaisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Mustin ja Mirrin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

13.    Ehtojen muutokset
 

Mustilla ja Mirrillä on oikeus muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Käyttäjän katsotaan hyväksyvän Ehtoihin tehdyt muutokset, kun käyttäjä käyttää Palvelua sen jälkeen, kun Ehtojen muutoksista on ilmoitettu.

14.    Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 

 Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

 Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riita Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjällä on lisäksi mahdollisuus viedä riita oman kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Back to top