MUSTI JA MIRRI OY:N KANTA-ASIAKKUUDEN EHDOT 
VOIMASSA 5.4.2017 ALKAEN

 

 • Näitä ehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden ja Musti ja Mirri Oy:n (jäljempänä ”Musti ja Mirri”) väliseen kanta-asiakkuutta koskevaan sopimussuhteeseen. Liittymällä kanta-asiakkaaksi hyväksyt nämä ehdot ja annat suostumuksesi kanta-asiakkuuteen liittyvään henkilötietojen käsittelyyn. 

Liittyminen ja asiakastiedot

 • Kanta-asiakkaaksi voi liittyä kuka tahansa 15-vuotta täyttänyt henkilö (kuluttaja), jolla on toimiva sähköpostiosoite. Liittyminen tapahtuu täyttämällä liittymislomake Musti ja Mirri -myymälässä tai internetissä osoitteessa https://mustijamirri.fi/kantis. Musti ja Mirri pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä liittymisen.
 • Sinun tulee antaa kaikki liittymislomakkeessa kysytyt tiedot oikeina ja ajantasaisina. Jos yhteystietosi myöhemmin muuttuvat, ilmoitathan tietojen muuttumisesta Mustilla ja Mirrille. Voit saada kanta-asiakkuudestasi täyden hyödyn vain, jos meillä on sinusta ajantasaiset tiedot. 

Kanta-asiakaskortti

 • Jos tilasit liittyessäsi myös fyysisen kanta-asiakaskortin, se lähetetään suoraan ilmoittamaasi postiosoitteeseen muutaman viikon kuluttua kanta-asiakkaaksi liittymisestä. Kanta-asiakaskorttisi on henkilökohtainen, ja sen luovuttaminen muiden käyttöön on kiellettyä. Kanta-asiakkuuteen liittyvät edut ovat kuitenkin talouskohtaisia, ja kanta-asiakas voi liittää korttiinsa kortit perheenjäsenilleen. Jos rinnakkaiskortin haltijaksi haetaan alaikäistä, tulee kanta-asiakkaan olla alaikäisen huoltaja, jolloin kanta-asiakas hyväksyy alaikäisen henkilötietojen käsittelyn sekä kanta-asiakkuuden ehdot alaikäistä sitoviksi. 
 • Rinnakkaiskortti liitetään kanta-asiakkuuteen siten, että rinnakkaiskortilla tehdyt ostot kasvattavat pääkortin bonuskertymää. Kertyneitä bonuksia voi käyttää pää- ja rinnakkaiskortilla. Kanta-asiakas vastaa sekä pääkortilla että rinnakkaiskortilla tehdyistä toimista. Mikäli pääkortti tai rinnakkaiskortti katoaa tai joutuu kolmannen osapuolen käsiin, kanta-asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta viipymättä Mustille ja Mirrille. Musti ja Mirri ei vastaa pää- tai  rinnakkaiskortilla tehdyistä kolmannen osapuolen toimista, kuten mahdollisesta bonusten käytöstä.

Bonusta ostoksistasi

 • Kanta-asiakkaana tehdyt ostokset kerryttävät bonusta seuraavasti (Musti ja Mirri pidättää oikeuden muuttaa kertyvän bonuksen määrää ja määräytymistapaa):

Ostot 3 kk:n aikana

Bonus %

   0–105 €

     0 %

   yli 105–220 €

     3 %

   yli 220–360 €

     5 %

   yli 360 – 520 €

     7 %

   yli 520 €       

    10 %

 

 • Bonus määräytyy edellä esitetyn taulukon mukaisella tavalla kolmen edeltävän kuukauden aikana tehtyjen ostojen perusteella, ja se lasketaan ja tilitetään kanta-asiakkaan asiakastilille aina neljännesvuosittain (tammikuu-maaliskuu, jne.). 
 • Edellytys bonuksen kertymiselle on, että kanta-asiakaskortti on esitetty tai kanta-asiakkuus ja kanta-asiakkaan tai rinnakkaiskortin haltijan henkilöllisyys on muutoin luotettavasti todennettu käteisellä tai maksukortilla tehdyn ostotapahtuman yhteydessä Musti ja Mirri –myymälässä. Selvyyden vuoksi todetaan, että bonuksen käyttäminen ei siis kerrytä lisää bonusta. Myös verkkokaupassa tehty ostos kerryttää bonusta, jos ostos on tehty kanta-asiakkaaksi kirjautuneena. Verkkokaupassa kirjautuminen edellyttää sähköpostiosoitteen lisäksi salasanaa. Kanta-asiakas vastaa kaikilla tunnuksillaan tehdyistä toimista verkkokaupassa.  Mustilla ja Mirrillä ei ole velvollisuutta jälkikäteen myöntää bonusta ostosta, joka on tehty kanta-asiakaskorttia esittämättä tai kirjautumatta kanta-asiakkaana verkkokaupassa. 
 • Lahjakortin ostaminen ei kerrytä bonusta. Lisäksi Musti ja Mirri pidättää oikeuden määritellä myös muita tuotteita, joiden ostaminen ei kerrytä bonusta. Mahdollisten tuotepalautusten yhteydessä bonusostojen määrä ja siten kertyvä bonusten määrä pienenee vastaavasti.
 • Bonus on käytettävissä ostosten maksamiseen missä tahansa Musti ja Mirri –myymälässä. Bonusta ei voi käyttää verkkokaupassa, eikä bonusta ei vaihtaa rahaksi. Kaikkea kertynyttä bonusta ei tarvitse käyttää kerralla. Bonukset ovat voimassa vuoden siitä alkaen, kun ne on tilitetty kanta-asiakkaan tilille, ja ne tulee käyttää tänä aikana.  Käyttämättä jääneitä bonuksia ei hyvitetä voimassaoloajan päätyttyä.

Muut kanta-asiakkaan edut:

 • Bonuksen lisäksi kanta-asiakkuuteen voi myös sisältyä myöhemmin kanta-asiakkuuteen liitettäviä, pysyviä tai kampanjaluonteisia muita etuja, kuten alennuksia tietyistä tuotteista tai palveluista, kanta-asiakkaille suunnattuja tapahtumia ja palveluita, Mustin ja Mirrin yhteistyökumppanin tarjoamia etuja tai muita sisältöjä. Tällaisten etujen ja sisältöjen hyödyntämiseksi voidaan edellyttää kanta-asiakkaalta tiettyjen erityisten ehtojen hyväksymistä ja noudattamista. 

Asiakasviestintä

 • Musti ja Mirri voi lähettää sinulle kanta-asiakkuuteen liittyvää asiakasviestintää myös sähköisesti. Tällaista viestintää on esimerkiksi kolmen kuukauden välein lähetettävä bonuskertymätiedote tai kanta-asiakkuuteen sisältyvä muu informaatio. Voit tarkistaa bonuskertymäsi myös Musti ja Mirri –myymälässä. Lisäksi Musti ja Mirri voi lähettää sinulle postitse tietoja tarjouksista ja eduista, ellet ole kieltänyt yhteystietojesi käyttämistä suoramarkkinointiin. Sähköistä suoramarkkinointia toteutamme kuitenkin vain luvallasi.

Henkilötietojen käsittely

 • Musti ja Mirri käsittelee kanta-asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Henkilötiedot talletetaan Mustin ja Mirrin asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriin, jossa niitä käsitellään rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin. Musti ja Mirri voi muun muassa käsitellä kanta-asiakkaan ostotietoja kohdistaakseen tälle viestintää häntä todennäköisesti kiinnostavista tapahtumista, tarjouksista ja eduista. Musti ja Mirri voi käsitellä henkilötunnustasi liittymisesi yhteydessä tai myöhemmin antamasi suostumuksen perusteella. Henkilötunnuksen käsittelyn avulla kanta-asiakkuutesi voidaan todentaa esimerkiksi ajokortin tai muun vastaavan luotettavana pidettävän henkilötodistuksen avulla. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät rekisteriselosteesta: www.mustijamirri.fi.
 • Musti ja Mirri pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä. Musti ja Mirri korvaa vahingon, joka aiheutuu Mustista ja Mirristä johtuvasta lain vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu kuitenkin ainoastaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Ehtojen muuttaminen ja kanta-asiakkuuden päättäminen

 • Musti ja Mirri pidättää oikeuden muuttaa kanta-asiakkuuden sisältöä ja ehtoja. Olennaisista muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin, viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaanastumista. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun se on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai kun se on luettavissa Mustin ja Mirrin verkkopalvelusta (www.mustijamirri.fi). Mikäli muutos heikentäisi merkittävästi kertyvää bonusta tai sen käyttämistä koskevia ehtoja, muutoksesta ilmoitetaan sähköpostitse ja kanta-asiakkaalle varataan mahdollisuus hyödyntää muutosten voimaantuloon mennessä kertynyt bonus vanhoin ehdoin. Kanta-asiakkaan katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn ilmoituksen osalta viimeistään ilmoituksen lähettämistä seuraavana päivänä ja kotisivuilla olevalla ilmoituksella viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisen jälkeen.
 • Kanta-asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuutensa päättymään välittömästi milloin tahansa ilmoittamalla siitä Mustille ja Mirrille kirjallisesti (esim. sähköpostitse osoitteeseen kanta-asiakas@mustijamirri.fi). Musti ja Mirri voi puolestaan irtisanoa kanta-asiakkuuden kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Kanta-asiakassuhteen päätyttyä käyttämättä jääneet bonukset mitätöidään, eikä niitä voi enää hyödyntää. Kanta-asiakkuuden irtisanominen lakkauttaa sekä pääkortin että pääkortin kanta-asiakkuuteen liitettyjen rinnakkaiskorttien toiminnan. Mikäli kanta-asiakas väärinkäyttää kanta-asiakasjärjestelmää tai syyllistyy muutoin näiden ehtojen tai tiettyjä etuja tai sisältöjä koskevien mahdollisten erityisten ehtojen rikkomiseen, Mustilla ja Mirrillä on oikeus ilman ennakkovaroitusta irtisanoa kanta-asiakkuus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jolloin myös kertyneet bonukset mitätöidään välittömästi.
 
 
 

Back to top