Musti ja Mirri panostaa työntekijäkokemuksen parantamiseen

Musti ja Mirri Oy haluaa tällä tiedotteella ottaa kantaa sosiaalisessa mediassa käytyyn kriittiseen keskusteluun.

Olemme pahoillamme, että henkilöstömme joukossa on näin ikäviä kokemuksia meistä työpaikkana. Haluamme olla hyvä työnantaja ja seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä muun muassa säännöllisten kyselyiden avulla. Yleisesti ottaen tulokset näissä kyselyissä ovat olleet hyviä, mutta emme luonnollisestikaan voi olla tyytyväisiä, kun mukana on huonoja kokemuksia. Sen voin kuitenkin käsi sydämellä vakuuttaa, että tiedossani ei ole yhtään tapausta, jossa meillä olisi tarkoituksella rikottu työlainsäädäntöä, kuten osa näistä väitteistä antaa ymmärtää.

Tulemme panostamaan nyt siihen, että tällaisia huonoja kokemuksia ei enää synny. 

Käynnistämme heti vielä aiempaa kattavamman anonyymin kyselyn henkilöstöllemme, jossa puututaan erityisesti nyt esiin nousseisiin kritiikin kohteisiin. Tämän kyselyn perusteella linjaamme jatkotoimenpiteet.

Lisäksi tulemme lisäämään esihenkilöiden koulutusta ja tukea erityisesti työntekijöiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Tulemme myös varmistamaan, että myymäläpäälliköillä on tarpeeksi aikaa tarvittavaan taustatyöhön ja johtamiseen. Olemme myös tunnistaneet tarpeen parantaa perehdytysohjelmaamme, ja tämä on meillä parhaillaan työn alla.

On rehellistä todeta, että koronapandemia asetti haasteita myös meidän liiketoiminnallemme. Ihmisten liikkuminen väheni merkittävästi ja myös moni meidän asiakkaistamme siirtyi ostoksille verkkokauppaan. Tällä on ollut vaikutuksia myös meidän työntekijöihimme esimerkiksi siten, että ennakointi työvuorosuunnittelussa on ollut aiempaa haastavampaa, työtunteja on jouduttu siirtämään ja sairauspoissaolot ovat aiheuttaneet uudelleenjärjestelyitä. Olemme henkilöstöllemme ison kiitoksen velkaa ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä haastavassa tilanteessa.

Timo Tervo,

Maajohtaja

 

20.1.2022