Musti ja Mirri jatkaa aktiivisesti paremman työyhteisön rakentamista: lisää resursseja, koulutusta ja vuorovaikutusta

Musti ja Mirri -ketjun työoloja ja työntekijäkokemusta on kuluneen vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana parannettu aktiivisesti ja monin tavoin. Tavoitteena on niin nyt kuin jatkossakin kehittää laajasti Mustin & Mirrin työntekijäkokemusta, lisätä sitä kautta työntekijöiden viihtyvyyttä ja parantaa asiakaskokemusta.

Kiireen tuntuun on puututtu lisäämällä resursseja. Erityisesti myymälöihin on lisätty työtunteja, jotta kaikille työntekijöille voidaan varmistaa riittävät tauot ja että työntekijät joutuisivat mahdollisimman vähän työskentelemään myymälöissä yksin.

Esihenkilötyöhön on panostettu ja esihenkilöille tarjotaan nyt monenlaista tukea ja koulutusta erityisesti vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Myös muuhun koulutukseen on panostettu sekä perehdytystä uudistettu. Myös uusia palkallisia lisiä on otettu käyttöön.

Keskiössä on ollut erityisesti henkilöstön kuuleminen ja vuorovaikutuksen lisääminen. Henkilöstökyselyitä tehdään nyt aiempaa useammin, jotta jatkossa voidaan puuttua mahdollisiin epäkohtiin jo varhaisessa vaiheessa.

Musti ja Mirri on edelleen pahoillaan, että henkilöstön joukossa on ollut ikäviä kokemuksia. Työntekijöiden palaute on meillä kuultu, otettu vakavasti ja sen pohjalta on ryhdytty aktiivisiin toimenpiteisiin. Meille on nyt ensiarvoisen tärkeää, että rakennamme kaikille hyvän työyhteisön.

 

Mustin ja Mirrin toiminnoista vastaava johtaja Daniel Pettersson